Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282) (T01235)

- 35 000 VI, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 1 oktober 2018 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01235 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van het WODC-rapport.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman