Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 oktober 2018
1.
34859

Wijzigingswet financiële markten 2018

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34909

Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34870

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fractie van D66 (Prast) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het wetsvoorstel. De conceptbrief zal worden geagendeerd voor de vergadering van 16 oktober 2018, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

5.
35000 IX, A

De commissie besluit de bespreking van toezegging T01865 en toezegging T02511 aan te houden tot de vergadering van 16 oktober 2018. De commissie besluit de toezegging T02570 als voldaan te registreren. Toezeggingen T02187, T02259, T02262, T02512 en T02519 blijven als openstaand gehandhaafd, toezegging T02240 blijft als deels voldaan geregistreerd staan. Naar aanleiding van toezegging T02508 besluit de commissie dat fracties op 16 oktober 2018 inbreng kunnen leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Het lid Rinnooy Kan (D66) zal naar verwachting inbreng leveren. In afwachting van het te voeren schriftelijk overleg blijft de toezegging gehandhaafd als openstaand.

6.
Rondvraag

De voorzitter inventariseert de beschikbaarheid van de woordvoerders voor een eventuele plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 op 17 en 18 december 2018, mocht de behandeling van het pakket in de Tweede Kamer enige vertraging oplopen. Vooralsnog is de plenaire behandeling voorzien voor 10 en 11 december 2018.

Het lid Van Apeldoorn (SP) informeert naar de spreektijden voor de Algemene financiële beschouwingen. De commissie meent dat geen maximum spreektijden vastgesteld hoeven te worden wanneer de fracties enige zelfbeperking aan de dag leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren