Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Spanning tussen horizontale en verticale verantwoording (34.251) (T02337)

- Toezeggingen T02066 en T02337

Toezegging Sturing extra investeringen (34.035); Toezegging Spanning tussen horizontale en verticale verantwoording (34.251)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2018 inzake Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AD) aan te houden tot 16 oktober 2018. Leden kunnen op die datum ook eventueel inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman