Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)

- T02240

Toezegging Btw-behandeling (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de status van toezegging T02240 te handhaven. De toezegging blijft geregistreerd staan als deels voldaan in afwachting van de concrete plannen voor de herziening van het pensioenstelsel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren