Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op voorstel van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie tot het uitbrengen van verslag. De commissie besluit het verslag op 10 oktober 2018 vast te stellen en de minister te verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 12 oktober 2018, 12:00 uur aan de Kamer aan te bieden. Onder voorwaarde van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het voorstel gereed om af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer