Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen (34.882)

- 34882

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 6 november 2018 te houden. De SGP-fractie (Schalk) oppert in elk geval over het wetsvoorstel te stemmen, ook al is er wellicht geen behoefte aan plenair debat. Op die manier kunnen stemverklaringen worden afgelegd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman