De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 30 oktober stilgestaan bij het overlijden 20 oktober jl. op 80-jarige leeftijd van oud-premier en minister van staat Wim Kok.

Kok was van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland. Eerder was hij minister van Financiën in het kabinet-Lubbers III, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de PvdA. Voor hij in 1986 lid werd van de Tweede Kamer was hij vanaf 1961 actief in de vakbeweging, eerst als beleidsmedewerker van het NVV en later als voorzitter. Kok was de eerste voorzitter van de nieuwe FNV, in 1976 ontstaan uit een fusie van de katholieke NKV en het NVV. Vanuit die rol nam hij in 1982 het initiatief voor het Akkoord van Wassenaar, waarin werkgevers en werknemers afspraken maakten over loonmatiging met het oog op het behoud en de creatie van werkgelegenheid.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol sprak tijdens de herdenking: "In de jaren waarin Nederland sterk veranderde, waarin zuilen afbrokkelden en historische zekerheden niet langer vanzelfsprekend waren, gaf hij met zijn betrokken en verbindende manier van leidinggeven richting en vertrouwen aan ons land. Wim Kok was als polderjongen de verpersoonlijking van het poldermodel, waarvan hij één van de architecten was. Het kwam voort uit de diepgewortelde overtuiging te 'proberen samenhang in de samenleving tot stand te brengen en in stand te houden'. Dat is niet altijd even makkelijk geweest."

Ook minister-president Mark Rutte herdacht de heer Kok tijdens de vergadering. Hij noemde Kok: "een sociaal bewogen mens met een warm hart. Zo zullen we hem herdenken. Als een man die zijn stempel heeft gedrukt op ons land en die de levens van heel veel mensen blijvend heeft beïnvloed. We zijn Wim Kok veel dank verschuldigd."

Aansluitend vond een minuut stilte plaats.


Deel dit item: