Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
34355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake essays digitalisering in het hoger onderwijs (34355, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De fracties van D66 en SP overwegen het onderwerp te betrekken bij een eventueel debat over digitalisering in het algemeen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman