Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 31 oktober 2018 in reactie op de brief van 28 september 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, R))

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02445 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer