Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden (34.763)

-
34763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 4 december 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren