Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027)

- Inventarisatie onderwerpen technische briefing pakket Belastingplan 2019

De commissie kan instemmen met de voorgelegde lijst van aan te snijden onderwerpen bij de technische briefing over het pakket Belastingplan 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren