34.716, J

Motie-Schalk (SGP) c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratieIn deze motie wordt de regering verzocht eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past.

De initiatiefnemer van het wetsvoorstel wordt verzocht het voorstel aan te houden totdat de (probleem)analyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen.Kerngegevens

nummer 34.716, J
ingediend 13 november 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 20 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, PvdD en OSF stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. van Leeuwen (PvdD)
E.M. Sent (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)