Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota) (34.960 B)

- 34960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 4 december 2018 acht de commissie het wetsvoorstel gereed om als hamerstuk te worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman