Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 11 december 2018, in afwachting van de Overall rapportage sociaal domein 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer