Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota) (34.960 B)

- Rondvraag

De griffier meldt dat de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 34960 B, die uiterlijk op 4 december 2018, 17:00 uur, binnen had moeten zijn, pas later deze week naar de Kamer wordt gestuurd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman