Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen (34.882)

- 34882

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 18 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman