Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Koning 2019 (35.000 I)

- Begrotingsstaten 2019

Ten aanzien van de:

- Begrotingsstaat Koning 2019 (35.000 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (35.000 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2019 (35.000 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (35.000 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (35.000 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C)

brengt de commissie blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman