Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- E180019

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Stienen (D66), Van Hattem (PVV) en Overbeek (SP). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren