Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 december 2018




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De commissie besluit op 22 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) en daarbij ook de brief van de minister van BZK met de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) te betrekken.

-
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 inzake aanbieding van de derde Overall rapportage sociaal domein ( 34477, A)

De commissie besluit op 22 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK met de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) en daarbij ook de brief van de minister van VWS van 28 november 2018 over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) te betrekken.
Toezegging T01932 wordt met de brief van 6 december jl. (3447, A) aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer