35.000 XIV, D

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nulIn deze motie wordt de regering verzocht de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug te brengen tot nul soorten en afschot alleen toe te staan in gevallen van gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke schade of aantoonbare probleemsituaties binnen de populatie voor flora en/of fauna die niet op een minder ingrijpende wijze op te lossen is.Kerngegevens

nummer 35.000 XIV, D
ingediend 11 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SP, PVV en het lid Prast (D66) stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
F. van Leeuwen (PvdD)
H.W. Overbeek (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)