Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282) (T01235)

- T01235

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282)

De commissie besluit het WODC-rapport inzake de WTU-BES en de bijbehorende kabinetsreactie voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01235 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman