Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX) (T02324)

- T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman