Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie stelt een lijst op met deskundigen en organisaties om uit te nodigen voor een deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomst (zo mogelijk) op 12 februari 2019 te organiseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren