Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
34309

Bespreking deskundigenbijeenkomst

De commissie besluit tot een selectie voor de (met een kwartier verlengde) deskundigenbijeenkomst op 12 februari 2019 in het kader van het voorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren