Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325, G - Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Brief van de initiatiefneemster van 10 december 2018 over het onderzoek naar de omvang van verdringing in reactie op de brief van de commissie van 16 november jl. (verslag schriftelijk overleg 34325, G).

De commissie besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren om in te stemmen met het schriftelijk verzoek van initiatiefneemster tot uitstel van de hervatting van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34 325) tot het moment dat de wettelijke evaluatie van de Participatiewet heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat wordt geadviseerd de tweede termijn van plenaire behandeling in te plannen één maand na publicatie van de uitkomst van voornoemde evaluatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren