Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de voortgangsinformatie inzake de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628).
De commissie verzoekt de staf een wetgevingsfiche op te stellen t.a.v. wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren