Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Derde overall rapportage sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 ( 34477, A)

De vragen over de derde overall rapportage sociaal domein zullen worden gesteld namens de fracties van SP, GroenLinks en PvdA. De brief wordt aldus vastgesteld.

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de door de PvdA-fractie gestelde vragen over de Evaluatie van de Jeugdwet. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer