Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))

- 30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie stelt voor de derde termijn over het wetsvoorstel op 26 maart 2019 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman