Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX) (T02324)

- T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

De commissie besluit op 19 februari 2019 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman