Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
34309 - Deskundigenbijeenkomst 12 februari 2019

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie besluit aanvullend op het voorgelegde conceptprogramma tevens Amnesty International uit te nodigen voor de deskundigenbijeenkomst inzake Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring op 12 februari 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren