Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 12 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 34036, O

Voortgang maatregelen werken als zelfstandige

De commissies stellen de conceptbrief in reactie op de tweede voortgangsbrief van 15 januari 2019 (EK 34.036, O en bijlagen) ongewijzigd vast.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren