CX, H

Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscodeIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is dat de Kamer op basis van artikel 34 van het Reglement van Orde een bijzondere commissie instelt met de opdracht om de wens van een gedragscode alsmede de mogelijkheid van een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken, met inachtneming van de overwegingen uit deze motie uit te werken en vorm te geven in een advies en hierover niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer CX, H
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
L.C. Brinkman (CDA)
J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX)
behandelende commissie(s) Tijdelijke commissie GRECO-rapport


Uitvoering

 • 19 februari 2019
  nieuwe uitvoeringsstatus: uitgevoerd
  documenten:
  • -   
   Mededelingen
   Handelingen EK 2018/2019, nr. 19, item 4