Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 februari 2019
1. 34309

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 19 maart 2019.

2. Voorbereidingen bijeenkomsten inzake herziening GEAS

De commissie neemt kennis van de bijeenkomsten die door de commissiestaf worden voorbereid omtrent de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem. De commissie besluit leden van Commissie Meijers uit te nodigen voor een gesprek over dit onderwerp op 19 maart 2019.

3. Verzoek Tsjechische Senaat voor gesprek met de commissie

De commissie bespreekt het verzoek van de Commissie voor Constitutionele en Juridische zaken van de Tsjechische Senaat voor een gesprek met de commissie en besluit deze Tsjechische commissie op 23 april uit te nodigen.

4. E180019 - VN Migratiecompact en T02669

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 5 maart 2019 naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van J&V inzake het VN Migratiecompact (34964, F;34964, G en 34964, H).

Toezegging T02669 blijft vooralsnog gehandhaafd als openstaand.

5. 34 931

Conceptprogramma voor de bijeenkomst van de JPSG Europol op 24 en 25 februari 2019 te Boekarest, Roemeniƫ

De commissie bespreekt het conceptprogramma van de bijeenkomst van de JPSG Europol die plaatsvindt op 24-25 februari 2019 te Boekarest. De commissie geeft de plv. JPSG-leden mee bijzondere aandacht te vragen voor de effectiviteit van de controlerende taak van de JPSG Europol. Is de JPSG tevreden met de informatie die zij krijgt?


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren