Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX) (T02324)

- T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

Leden van de fracties van ChristenUnie en SGP leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal nog circuleren in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman