Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180033 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie

-
E180033

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 februari 2019, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren