Op zondag 24 en maandag 25 februari 2019 vond de vierde bijeenkomst plaats van de parlementaire controlegroep (JPSG) Europol. Vanuit de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad namen de leden Margo Andriessen (D66) en Alexander van Hattem (PVV) deel. De delegatie bestond verder uit de Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Monica den Boer (D66).

Vierde bijeenkomst JPSG Europol
Grotere versie foto

De JPSG Europol betreft het eerste parlementair toezichtsorgaan op een Europees Agentschap en bestaat uit afgevaardigden van het Europees Parlement (LIBE committee) en van nationale parlementen. Dit toezichtsorgaan vergadert tweemaal per jaar; in het voorjaar in het land dat op dat moment het Voorzitterschap van de EU bekleedt, in het najaar in het Europees Parlement in Brussel.

Op de agenda stond dit maal met name de activiteiten die Europol heeft ontplooid in de maanden september 2018 tot en met februari 2019. Vanuit het perspectief van de executive director, het management board en de data protection supervisor werden deze activiteiten toegelicht. Verder werd een stand van zaken en activiteitenrapport gedeeld ten aanzien van enkele nieuwe ontwikkelingen binnen Europol, te weten het Europol Travel Intelligence Centre (ETIC) en het European Cybercrime Centre (EC3). Vermeldenswaardig was voorts de toespraak van Eurocommissaris voor de Veiligheidsunie, dhr. Julian King. De discussie werd afgesloten met een uitwisseling van standpunten over de procedure tot benoeming van een JPSG-vertegenwoordiger in de Europol management board.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Vierde bijeenkomst JPSG Europol
Afbeelding 1 - Vierde bijeenkomst JPSG Europol