Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 maart 2019




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Brexit (35.084)

-
Voorlichtingsaanvraag Raad van State

De commissie besluit de concept-voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State, via het College van Senioren, door te geleiden naar de plenaire vergadering ter vaststelling als hamerstuk op 5 maart 2019.

-
35.084 (Verzamelwet Brexit)

Verzamelwet Brexit

De commissie besluit dat fracties op 12 maart 2019 desgewenst inbreng kunnen leveren voor het verslag. In geval van verslag zal de regering worden verzocht uiterlijk vrijdagmiddag 15 maart, 17.00 uur de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te zenden. De commissie streeft naar plenaire behandeling op 19 maart 2019. Mocht de Kamer besluiten tot het vragen van voorlichting op grond van artikel 21a Wet op de Raad van State, dan zal de commissiestaf informeren naar de planning.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman