Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit de in verband met de deskundigenbijeenkomst van 12 maart a.s. opgestelde vragenlijst ook via de website beschikbaar te stellen, ten behoeve van het publiek dat deze bijeenkomst via de livestream wil volgen.
Aanvullende vragen kunnen tot vrijdag 8 maart om 12.00 uur aangeleverd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren