Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de aankoop van Air France – KLM aandelen in dit stadium voor kennisgeving aan te nemen en de behandeling van de incidentele suppletoire begroting (35 148) af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren