Stemming (hamerstuk) over brief aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over de Verzamelwet Brexit (EK 35.084, E)Verslag van de vergadering van 5 maart 2019 (2018/2019 nr. 20)

Aanvang: 13.58 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Kamer om op grond van artikel 21a van de wet op de Raad van State voorlichting te vragen inzake de Verzamelwet Brexit (35084, E).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dit voorstel is inclusief de voorlichtingsvraag gisteren onder voorbehoud aan de plenaire agenda toegevoegd na afronding van de raadpleging van de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hedenochtend heeft de commissie in haar vergadering bij meerderheid besloten dit voorstel aan het College van Senioren voor te leggen. Het College van Senioren heeft besloten dit voorstel aan de plenaire vergadering voor te leggen. Ik stel voor het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken met de bijbehorende voorlichtingsvraag als hamerstuk af te doen. Kan de Kamer zich met dit voorstel verenigen? Dat is het geval.

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Dan is het voorstel aangenomen en gaat nog heden de voorlichtingsvraag richting Raad van State.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.