Stemming Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonenVerslag van de vergadering van 12 maart 2019 (2018/2019 nr. 21)

Aanvang: 13.58 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (34650).

(Zie vergadering van 5 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. De minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, heb ik vanochtend reeds welkom geheten.

We stemmen allereerst over het initiatiefwetsvoorstel (34650), het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen).

Hebben alle leden de presentielijst getekend? We wachten even op de initiatiefnemers, want ik heb wel de minister van Justitie en Veiligheid aan tafel, maar de initiatiefnemers nog niet.

Bij dezen heet ik de initiatiefnemers mevrouw Bergkamp en mevrouw Özütok van harte welkom. Mevrouw Van den Hul is er niet. Komt zij nog? Ik hoor dat zij ziek is. Dat is naar, want dit is toch een spannend moment. Maar we hebben een livestream die 24/7 uitzendt.

Alle leden hebben kennelijk de presentielijst getekend.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.