Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Inbedding TIB (34.588) (T02466)

- Toezeggingen T02466, T02467 en T02473

Toezegging Ondersteuning TIB (34.588); Toezegging Systeem van nummerherkenning (34.588); Toezegging Inbedding TIB (34.588)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2019 inzake toezeggingen Eerste Kamer (34588, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de toezeggingen T02466 en T02467 als voldaan aan te merken. Toezegging T02473 staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman