Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 13 maart 2019 in reactie op brief van 1 februari 2019 (verslag nader schriftelijk overleg 34880, E)

De commissie neemt de brief van 13 maart 2019 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer