Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 maart 2019
1.
35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 april 2019.

2.
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Ester), SGP (Schalk) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De inbreng wordt uiterlijk maandagochtend 25 maart 2019 ingediend.

De voorzitter bespreekt een indicatief tijdpad, dat via de mail aan de commissie zal worden voorgelegd. De commissie streeft (vooralsnog) naar plenaire afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor de kamerwisseling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren