Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 maart 2019
1.
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schouwenaar), D66 (Stienen), de PVV (Van Hattem), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Strik).

2.
E180019 - VN Migratiecompact

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de PVV (Van Hattem) en de SP (Overbeek).

3.
E180019 - VN Vluchtelingencompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

4.
Inventarisatie onderwerpen voor het MO met de staatssecretaris van J&V

De commissie verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over GEAS uit te bereiden tot anderhalf uur. Daarbij kunnen ook dossiers zoals de Europese grens- en kustwacht en de terugkeerrichtlijn aan de orde komen.

5.
34931

Nabespreking 4e bijeenkomst JPSG Europol 24-25 februari 2019, Boekarest, Roemeniƫ

De leden Andriessen (D66) en Van Hattem (PVV) geven in de commissie een mondelinge terugkoppeling van de JPSG-bijeenkomst van 24 en 25 februari 2019 te Boekarest, Roemeniƫ.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren