Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33 514 (R1998), M

Onderzoeken naar aanleiding van aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap

De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister voor Rechtsbescherming om het komend voorjaar een kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap op het gebied van juridisch meerouderschap aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan te bieden. De minister zal verzocht worden de kabinetsreactie ook aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aan te bieden, gelet op het feit dat het instellen van de Staatscommissie een toezegging aan de Eerste Kamer betrof.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren