Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX) (T02324)

- T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

De commissie constateert dat er naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (35.000 IV, J) geen behoefte is aan nader schriftelijk overleg en besluit toezegging T02324 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman