Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

- T02659

Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (deels) openstaande toezeggingen (EK, E); Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

De commissie besluit de reactie van de bewindspersonen van SZW op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 XV, E) voor wat betreft toezegging T02659 voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T02659 ongewijzigd te laten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman