Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)

-
Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK 35.000 V, C). Zij besluit de status van de toezeggingen T01191, T01941, T02584, T02273, T02488, T02583 ongewijzigd te laten.
Met betrekking tot de toezegging T01191 besluit de commissie om met de regering in schriftelijk overleg te treden en verzoekt zij de staf een conceptbrief op te stellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman