Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)

- 35116

Bescherming kinderen in een strafprocedure

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren